Ceny vybraných elektroinštalačných prác

Demontáž svietidla                                              3 Eur/ ks

Montáž svietidla                                                  25 Eur /ks

Montáž zásuvky                                                   8 Eur /ks

Montáž vypínača                                                  5 Eur /ks

Zapojenie spotrebiča                                           55 Eur /ks

Výmena a montáž rozvádzačovej skrinky          180 Eur

Zabezpečenie revíznej správy                            150 Eur

1 -izbový byt komplet elektroinštalácia            od 1200 Eur

(cena zahŕňa prácu + materiál bez zásuviek a vypínačov)

2 -izbový byt komplet elektroinštalácia            od 1400 Eur

(cena zahŕňa prácu + materiál bez zásuviek a vypínačov)

3 -izbový byt komplet elektroinštalácia           od 1600 Eur

(cena zahŕňa prácu + materiál bez zásuviek a vypínačov)

4 -izbový byt komplet elektroinštalácia           od 1800 Eur

(cena zahŕňa prácu + materiál bez zásuviek a vypínačov)

Revízie                                                                  150 Eur

 
 

K cene výkonu sa vždy prirátajú dopravné náklady 15 Eur.       

Ceny sú konečné, nie som platca DPH. Presnú cenu uvádzam po osobnej obhliadke priestorov.